44" Black & White Buffalo Plaid Wild Rag

44" Black & White Buffalo Plaid Wild Rag

Regular price $35.00
Shipping calculated at checkout.

44" Satin/ charmeuse buffalo plaid wild rag.